Speak of Spirit

 

 

 

 

 

Spiritualistisk gemenskap öppen för alla intresserade av andliga frågor.

 

Speak of Spirit är en dröm Mia har haft sedan många år tillbaka, som hon i dag driver tillsammans med sin bäste vän, kollega och vapendragare Carina Tanaskovic.

 

Efter hennes egna olyckliga bakgrund inom det mediala och usel mentorskap hittade hon till AFC och fick gedigen träning, kunskap och förståelse för Spiritualismen. Detta ledde till att hon började drömma om en bättre skola i Sverige men bättre kunskap om Spiritualismen än som faktiskt är. Tack vare mycket goda lärare, numera kollegor har drömmen påbörjats och hon tror starkt på just Sammarbete & Gemenskap som är Speak of Spirits ordspråk.

 

Speak of Spirit har nu goda kontakter med SNU i England och stöd för deras utveckling inom Spiritualismen. Målet är att sätta Spiritualismen på kartan igen och plocka bort alla framförallt kristna influenser som genomsyrat Spiritualismen. New Age har gjort att många medium tror de är Spiritualister bara för att de pratar med de döda.

 

Spiritualismen välkomnar alla, oavsett bakgrund, tro, sexualitet mm men för den skull får vi inte glömma bort att det är en religion som tyvärr många har mycket svårt att ta till sig då just religion är något som bara fört elände med sig i stort sett genom tiderna. Därför har Speak of Spirit bestämt sig för att göra en rationell Spiritualism av det hela.

Vi behöver förnya oss men samtidigt inte vara rädda för ordet för tack vare det lilla ordet "religion" som betyder komma tillsammans har vi i dag tack vare starka pionjärer genom tiderna möjlighet att faktiskt utföra vår service. Det var inte länge sedan de faktiskt brände medium på bål och kastade dem i fängelset om använde sin förmåga.

 

Efter många års arbete på resande fot i världen upptäckte Mia att alla människor söker förtröstan och behöver känna att de inte är ensamma. Detta försöker vi åstadkomma med just Speak of Spirit.

 

Därför är också utbildning på hög nivå med kunskap A och O. SNU och dess kollege AFC är det mest prestigefulla stället i hela världen och den största organisationen i hela världen. Där arbetar många av de bäst mediumen med lång utbildning bakom sig.

 

Från SoS hemsida:

 

Vårt mål är att bl.a kunna erbjuda kvalitets utbildningar enligt SNUs standard.

Vi kommer att arrangera olika evenemang så som spiritualistiska andakter och healing service.

Både svenska och utländska medium som är tränade enligt SNUs principer kommer att bjudas in.

De kommer att erbjuda mediala demonstrationer, privatsittningar och olika kurser.

 

Du kan certifiera dig i privatsittningar eller demonstrationer och så småningom kommer vi även ha en certifiering för filosofisk talare.

 

Certifiering i Speak of Spirits regi mediumutbildningen.

För detta krävs minst:

10 Mediala Kurshelger

Varav 2 avancerade med plattform/ presentation

75 intyg på privatsittningar

25 intyg från seanser

Godkänt teoretiskt, muntligt och praktikt slutprov

Medlemskap i Speak of Spirit

Köp av Kurskompendium

 

Certifiering healer

 

För detta krävs minst:

5 kurshelger

100 intyg på elevbehandlingar á 30 min

Max 5 elevbehandlingar på samma kund

Max 2 elevbehandling i veckan

Köp av kurskompendium

Godkänt teoretiskt, muntligt och praktiskt slutprov

Medlemskap i Speak of Spirit

 

 

 

KURSKOMPENDIUM / BOK

 

SPEAK OF SPIRITs KURSKOMPENDIUM/ BOK "VÄGEN TILL MEDIUMSKAPET"

 

En bok på 37 sidor där vi tar upp ALLT från olika energier, psykic art, hur du jobbar medialt,

till änglar, meditation och Spiritualismen!!

Kostnad 200:- + porto ( 43:- /bok )

Kan i dagsläget köpas hos Speak of Spirit i Kungälv eller beställas.

 

Så här beställer du:

Skicka ett mail till info@speakofspirit.se

Skriv hur många böcker du vill beställa samt

Ditt Namn

Adress (dit den ska skickas)

Tel nr.

Invänta instruktioner från oss!

 

Välkommen med din beställning!

 

 

 

Speak of Spirits Sju Principer

 

1. Respektfull gemenskap med det gudomliga

2. Sammanhållning mellan människor

3. Gemenskap och kommunikation med andarna

4. Andens fortsatta existens

5. Personligt ansvar

6. Alla val får positiv eller negativ effekt

7. Vägen av evig utveckling är öppen för alla som väljer att gå den

 

 

1901 gjorde Spiritualist National Union ändringar från originalet

 

1. The Fatherhood of God./ Guds Faderskap

2. The Brotherhood of Man./ Människans Brödraskap

3. The Communion of Spirits and the Ministry of Angels./ Andars Gemenskap och änglars

ämbete

4. The Continuous Existence of the Human Soul./ Människosjälens fortsatta existens

5. Personal Responsibility./ Personligt Ansvar

6. Compensation and Retribution Hereafter for all the Good and Evil Deeds done on

Earth./ Kompensation och vedergällning härefter för alla goda och onda handlingar

gjorda på jorden

7. Eternal Progress Open to every Human Soul./ Evig Utveckling öppen för varje

männsklig Själ

 

 

Original

 

1. Guds Faderskap

2. Människans Brödraskap

3. Den bevisade gemenskapen mellan bortgångna mänskliga andar och de dödliga

4. Själen och dess personliga egenskaper är odödlig

5. Personligt ansvar med kompensation och vedergällning härefter för alla goda och onda

handlingar gjorda här

6. En väg av evig utveckling öppen för varje mänsklig själ som vill gå på vägen av evig

godhet